Våra villkor

Dina personuppgifter är viktiga för oss och vi hanterar dem med största respekt och hänsyn. Här beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplatsen för att följa gällande lagar och förordningar, såsom GDPR och liknande förordningar.

Vilka uppgifter lagrar vi, hur länge och varför?
De uppgifter som lagras hos oss, för att vi ska kunna ta kontakt, upprätta och eller bibehålla en relation med dig, är det uppgifter som är viktiga för oss. Uppgifter som namn, e-postadress, ort och adress. Dina uppgifter sparas bara så länge som det är nödvändigt för oss för att kunna behålla vår affärsrelation med dig.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in uppgifter om dig för att vi ska kunna ha en bra och funktionerande relation med dig. Det vi samlar in är; Namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Personnummer och andra personuppgifter kan tillkomma vid ett kund- eller anställningsförhållande.

Ta del av, ändra eller radera personuppgifter som vi har om dig?
Du har full rätt att kontakta oss och be oss redogöra för vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Detta kan du göra upp till en gång per år och du har full rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta oss: info@osterlenassistans.se.

Information om dina tjänster
Vi spara data om vilka av våra tjänster som du beställt och använder. Därför sparar vi alltid en orderhistorik så att vi kan se vad vi tidigare har levererat till dig som kund. Vi spara också information om hur du använder dem i vissa fall. Så här samlar vi in personuppgifter:

Vi samlar in och behandlar data som…

 • … du uppger när du blir kund hos oss.
 • … du uppger när du kontaktar oss i någon form till exempel via e-post eller när du söker jobb.
 • … skapas när du använder våra tjänster – t ex när du besöker eller fyller i olika typer av formulär på vår hemsida.
 • … vi hämtar från andra källor – t ex allabolag.se.
 • … samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder. Vill du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar för just dig kan du kontakta oss på: info@osterlenassistans.se

Det här använder vi personuppgifter till
För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

 • Krav för att fullgöra avtalet med dig.
 • Krav för att fullgöra en för Österlen Assistans rättslig förpliktelse.
 • Behandlingen ligger i både ditt och Österlen Assistans intresse.
 • Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt och/eller prenumererar på. Utifall att du är företagskund så noterar vi också kontaktuppgifter till utvald kontaktperson på ert företag för att vi ska kunna hålla kontakt med er på ett enkelt sätt. Vi lagrar de personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Kommunikation och support
Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp och på ett effektivare sätt. Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om hur du kan använda våra tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Utveckling av våra tjänster och produkter
Vi behandlar personuppgifter om hur du använder våra produkter eller tjänster som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Marknadsföring
För att kunna marknadsföra relevanta tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka av Österlen Assistans tjänster som du använder och hur du använder dem. Detta för att vi ska kunna erbjuda dig så specifikt riktade tjänster som möjligt.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Säkerhet och förhindrande av missbruk
Vi behandlar personuppgifter tryggt och säkert i låsta system. Detta för att kunna upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:

 • missbruk
 • intrångsförsök
 • attacker i form av t ex virus, DDOS
 • lagbrott
 • användning av våra tjänster som strider mot våra villkor

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Lagstadgade skyldigheter
Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav som lagen ställer.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Så här länge sparar vi personuppgifter
Vi sparar personuppgifter så länge som det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter
Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt. Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Kontakta oss
Vill du kontakta oss för att på något sätt få upplysningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, ändra dem eller se över dem så kan du kontakta oss på info@osterlenassistans.se.

Cookies / Kakor

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker den här webbplatsen kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Enligt den lag om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska besökaren på en webbplats informeras om detta.

Användaren ska även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn. Österlen Assistans använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla,Firefox m fl) så att den inte tillåter cookies.

När du använder aloisassistans.se kan du själv välja vilka Cookies du lämnar samtycke till. Du kan uppdatera ditt samtycke här.

Kontakta oss
Vill du kontakta oss för att på något sätt få upplysningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, ändra dem eller se över dem så kan du kontakta oss på info@osterlenassistans.se