Personlig Assistans i Skåne

Vi erbjuder assistans i Kristianstad, Lund och Ystad.

Österlen Assistans är ett assistansbolag med tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans.

Österlen Assistans administrerar personliga assistenter bl.a. i Ystad, Lund, Kristianstad i Skåne och erbjuder dig:

  • Rekrytering och anställning av personliga assistenter, ordinarie personal
  • Totalt arbetsgivaransvar för dina personliga assistenter.
  • Du bestämmer hur assistansersättningen skall användas Löner, utbildning omkostnader, administration mm.
  • Administration och redovisning av din assistansersättning. Var tar pengarna vägen och vad har jag kvar.
  • Att vara dig behjälplig i kontakter med olika myndigheter.
  • Schemaläggning.
  • Kostnads fri råd och stöd vid kontakt med Försäkringskassan och Kommunen.
  • Planering av resor med mera.
  • Samordning av arbetsplatsträffar, handledning och utbildning.

Österlen Assistans hjälper även till med överklagan/eller söka flera timmar hos försäkringskassa och kommunen.

KFO är vår arbetsgivarorganisation. Österlen Assistans följer det kollektivavtal som finns mellan KFO och Svenska Kommunalarbetarförbundet.

Alla personliga assistenter är försäkrade genom KP.

Personlig assistans i Skåne, Lund, Ystad