LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i Lund, Ystad och Kristianstad i Skåne

Det finns olika kategorier av lagar och LSS ingår i kategorin rättighetslagar som innebär man har rätt att kräva det som ingår i lagen i domstol. Lagens syfte är att individer med funktionsnedsättning ska få stödet som krävs för ett så självständigt liv som möjligt. Det finns givetvis olika former av stöd och hjälpinsatser, nedan följer de som LSS innehåller.

  • Kontaktperson som kan vara till sällskap men även som stöd i samband med det dagliga och kontakt med diverse myndigheter.
  • Personlig assistans som hjälp vid förflyttning, personlig hygien, dagligt umgänge, måltider och dylikt.
  • Rådgivning och personligt stöd i form av till exempel men inte begränsat till kurator, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut och dylikt.
  • Avlösningsservice i hemmet som avlastning för ordinarie stöd.
  • Ledsagarservice som sporadisk hjälp om man till exempel ska besöka vårdcentralen.
  • Korttidsvistelse utanför hemmet för miljöombyte och avlastning för anhöriga.
  • Bostad i familjehem för individer med större behov och som dessutom är ungdomar eller barn.
  • Bostad med särskild service till exempel egen bostad som anpassats, servicebostad eller gruppbostad.
  • Daglig verksamhet för den i yrkesverksam ålder för att få arbeta med lämpliga uppgifter på till exempel ett dagcenter.
  • Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år med större funktionsnedsättning har rätt till korttidstillsyn under skolans lediga dagar samt innan och efter skolans slut.

LSS och vart man vänder sig om man bor i Skåne t.ex. Lund, Kristianstad eller Ystad

Individer med funktionsnedsättning som behöver stöd och service enligt LSS ska själva begära det. Är man dock under 15 år eller saknar förmåga att ansöka själv kan en god man eller dylikt begära stödet. Det är kommunen där man bor som har det övergripande ansvaret men det kan variera i olika delar av landet. Oftast är det socialnämnden eller en motsvarighet till denna som ansvarar för besluten. När det gäller personlig assistans delar kommunen och Försäkringskassan på ansvaret där kommunen har det ekonomiska ansvaret för upp till 20 timmars personlig assistans per vecka.