14 mar 2012

Österlen Assistans är licensierad av Socialstyrelsen

Sedan den 1/1-2011 får man inte bedriva verksamhet inom LSS utan att tillstånd från Socialstyrelsen. Österlen Assistans har tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans enligt LSS.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

[top]